שיא הגילוי של האומן באומנות – נבואה | הרב ערן טמיר | ‘בניין אמונה’ מס’ 8