שירת הבקשות של שבת חזני ופייטני ביבכנ”ס הגדול עדס לעדת החאלביים בביהכנ”ס חזון יחזקאל מבשרת ציון