שמואל אבואב מנכ”ל משרד החינוך בכנס הפורום הציבורי כפרי הנוער והפנימיות בישראל