שרה נתניהו חתמה על הסדר טיעון – ריאיון באולפן עם עו”ד נעמי לנדאו ובני ציפר