שריפה בדירה בחיפה – דיווח וריאיון עם כתבנו אחיה ראב”ד ורמי מרום