שר הרווחה חיים כץ בישיבת הממשלה בהתייחסות לקריסת המנוף ביבנה

תיאור הסרטון

שר הרווחה חיים כץ בישיבת הממשלה בהתייחסות לקריסת המנוף ביבנה