25 שנה לסרט “חומות של תקווה” – ריאיון באולפן עם אייל בורס

תיאור הסרטון

25 שנה לסרט “חומות של תקווה” – ריאיון באולפן עם אייל בורס