70 שנה אחרי: תעלומת הפרוכת של הרצל – ריאיון באולפן עם עודד פויר