קדיש מרומים ישכון החזן דניאל בן עמי בבהכנ”ס עדס מוצש”ק וארא תשע”ט שיגא