Author
0

tvadmin

הצטרף בתאריך : January 18, 2017

About tvadmin

tvadmin  וידאו

דמיון, תקשורת וחטא העגל – הרב אלישע וישליצקי

קטע משיעורו של הרב אלישע וישליצקי לפרשת שלח לך תשע”ג שהתקיים במכון מאיר. בקטע זה מדבר הרב אלישע על כוחה של התקשורת שכמו השטן בשעתו, מציגה לצי

publish יוני 9, 2013 52
על הדרמטיזציה של מהדורות החדשות – הרב חגי לונדין

קטע משיעורו של הרב חגי לונדין בנושא “תופעות בעולם המערבי” שהועבר במכון מאיר. ניתן לצפות בשיעור המלא בכתובת: http://www.meirtv.co.il/site/content_idx.asp?idx=51828

publish יוני 9, 2013 64
הרבנות הראשית והאחדות בעם – הרב שלמה אבינר

הרב שלמה אבינר משיב לשאלה: “האם זהות הרבנים הראשיים לישראל חשובה לנו יותר מהלכידות בעם? איך נקבל פני משיח צדקנו אם אפילו בתוך הציונות הדתית ל

publish יוני 6, 2013 43
מחלוקת עושה שלום – הרב אורי שרקי

“על הדרך” לפרשת קרח – עם הרב אורי שרקי.

publish יוני 6, 2013 63
מדבר סקר תרחק – הרב דב ביגון

קטע משיעורו של הרב דב ביגון בספר “אורות” בו הוא מתייחס להערת צופה מהבית על סקר בינלאומי שפורסם לאחרונה ואשר בדק את רמת הפופולריות של מדינ

publish יוני 5, 2013 60
מהי תפילה – הרב אלישע וישליצקי

קטע משיעורו של הרב אלישע וישליצקי על פרשת נשא שהועבר במכון מאיר. לשיעור המלא: http://www.meirtv.co.il/site/content_idx.asp?idx=41346

publish יוני 5, 2013 50
היהדות היא דת פוליטית – הרב אורי שרקי

קטע משיעורו של הרב אורי שרקי במאמר “דעת אלוהים” בו הוא מבאר כיצד הפרידה הנצרות את הדת מהלאומיות ומהפוליטיקה כאשר היהדות היא דת פוליטית במ

publish יוני 4, 2013 55
כיצד התחלתי ללמוד תנ”ך – הרב עוזי ביננפלד

קטע משיעורו של הרב עוזי ביננפלד בסדרה “לומדים לקרוא תנך” בו מספר הרב ביננפלד לתלמידים על שני אירועים מכוננים שהובילו אותו לעסוק בלימוד ה

publish יוני 4, 2013 66
הנסיך הקטן – הרב דב ביגון

קטע משיעורו של הרב דב ביגון בספר “אורות התשובה” של הרב קוק. בקטע זה מזכיר הרב קטע מהספר “הנסיך הקטן” שממחיש את המבט החיובי שראוי שנסג

publish יוני 3, 2013 79
זוגיות וכבוד – הרב אלישע וישליצקי

קטע משיעורו של הרב אלישע וישליצקי לפרשת נשא תשע”ג שהתקיים במכון מאיר. לשיעור המלא: http://www.meirtv.co.il/site/content_idx.asp?idx=41346

publish יוני 3, 2013 66
שוויון בנטל – הרב דב ביגון

קטע משיעורו של הרב דב ביגון בספר “אורות התשובה” של הרב קוק. בקטע זה מסביר הרב ביגון מה יש לציבור הכללי ללמוד מהציבור החרדי ומה יש לחרדים דו

publish יוני 2, 2013 48
“כלי מעלי” – הרב חגי לונדין

קטע משיעורו של הרב חגי לונדין בנושא מאמר “הדור” של הרב קוק שהועבר במכון מאיר. בקטע זה מתלוצץ הרב לונדין על הציפיות המוגזמות של הבנות מהבחו

publish יוני 2, 2013 45

tvadmin סרטונים מועדפים

עוקבים

Following