Author
0

tvadmin

הצטרף בתאריך : January 18, 2017

About tvadmin

tvadmin  וידאו

publish יוני 13, 2013 63
הברירה הטבעית של ארץ ישראל – הרב דוד לנדאו

קטע משיעורו של הרב דוד לנדאו מתוך הסדרה “גאולת ישראל בדורותינו” שעסק בנושא קליטת העליה בראשית ימי המדינה. בקטע זה מלמד הרב זכות על מנהיגי

publish יוני 13, 2013 61
עימות בין ציפי חוטובלי ובאסל גאטס

ציפי חוטובלי ובאסל גאטס בעימות על הצעת חוק יסוד הענקת אוטונומיה לערביי ישראל. מתוך “ערב חדש”- 11.06.2013.

publish יוני 11, 2013 85
מקרא וארכיאולוגיה – הרב אורי שרקי

קטע משיעורו של הרב אורי שרקי בספר שופטים בו הוא מתייחס לשאלת צופה כיצד יש להתייחס לטענות של פרופ’ פינקלשטיין ודומיו לאנכרוניזם בתנ”ך. לשי

publish יוני 11, 2013 66
האם ייתכן שהתורה מתכתבת עם סיפורי עמים שקדמו לה – הרב אורי שרקי

קטע משיעורו של הרב אורי שרקי בספר שופטים בו הוא מתייחס לשאלת תלמיד האם ייתכן שהתורה העתיקה סיפורי עמים שקדמו לנתינתה. לשיעור המלא: http://www.meirtv.co.il

publish יוני 11, 2013 75
האם מסוכן ללמוד מיתולוגיה – הרב אורי שרקי

קטע משיעורו של הרב אורי שרקי בספר שופטים בו הוא מתייחס לשאלת תלמיד האם זה לא מסוכן לבצע השוואות בין התנ”ך לסיפורי המיתולוגיה. לשיעור המלא: http

publish יוני 11, 2013 75
היחס בין התנ”ך למיתולוגיה – הרב אורי שרקי

קטע משיעורו של הרב אורי שרקי בספר שופטים בו הוא מתייחס לשאלת צופה כיצד יש להתייחס לדמיון שקיים בין סיפורים מסוימים המופיעים בתנ”ך לבין סיפו

publish יוני 11, 2013 66
היהודי הקלאסי – הרב אורי שרקי

קטע משיעורו של הרב אורי שרקי במאמר “דעת אלוהים”. לשיעור המלא: http://www.meirtv.co.il/site/content_idx.asp?idx=16715

publish יוני 10, 2013 76
סיפור על הרב שך ועל האמינות של כלי התקשורת – הרב אלישע וישליצקי

קטע משיעורו של הרב אלישע וישליצקי לפרשת שלח לך תשע”ג שהתקיים במכון מאיר. בקטע זה מספר הרב אלישע על פגישה שהיתה לו בצעירותו עם ראש ישיבת פוניב

publish יוני 9, 2013 54
איך לצרוך תקשורת – הרב אלישע וישליצקי

קטע משיעורו של הרב אלישע וישליצקי לפרשת שלח לך תשע”ג שהתקיים במכון מאיר. בקטע זה משיב הרב אלישע לשאלת תלמיד כיצד ניתן לברר את האמת אם איננו י

publish יוני 9, 2013 63
דמיון, תקשורת וחטא העגל – הרב אלישע וישליצקי

קטע משיעורו של הרב אלישע וישליצקי לפרשת שלח לך תשע”ג שהתקיים במכון מאיר. בקטע זה מדבר הרב אלישע על כוחה של התקשורת שכמו השטן בשעתו, מציגה לצי

publish יוני 9, 2013 65
על הדרמטיזציה של מהדורות החדשות – הרב חגי לונדין

קטע משיעורו של הרב חגי לונדין בנושא “תופעות בעולם המערבי” שהועבר במכון מאיר. ניתן לצפות בשיעור המלא בכתובת: http://www.meirtv.co.il/site/content_idx.asp?idx=51828

publish יוני 9, 2013 75

tvadmin סרטונים מועדפים

עוקבים

Following