Latest videos

חשבתם שאתם יודעים מהי תשובה ומה היא עושה? אחרי הסרטון הזה תהיו בהלם מה הכח האמיתי של התשובה 😲
חשבתם שאתם יודעים מהי תשובה ומה היא עושה? אחרי הסרטון הזה תהיו בהלם מה הכח האמיתי של התשובה 😲
tvadminisrael

10 views 24 בספטמבר 2023

איך יתכן ששרים בסליחות ובוידוי במקום לבכות  🤗 הרב ברוך רוזנבלום בקטע הכי מרגש ששמעתם השנה
איך יתכן ששרים בסליחות ובוידוי במקום לבכות 🤗 הרב ברוך רוזנבלום בקטע הכי מרגש ששמעתם השנה
tvadminisrael

4 views 24 בספטמבר 2023

הרבנית, אני לא מתרגשת מכלום בכיפור, מה יהיה? – הרבנית לאה אליאס במסר לנשים לקראת יום כיפור
הרבנית, אני לא מתרגשת מכלום בכיפור, מה יהיה? – הרבנית לאה אליאס במסר לנשים לקראת יום כיפור
tvadminisrael

12 views 23 בספטמבר 2023

רבותי, תמחלו זה לזה!!! זעקת המקובל הרב ניסים פרץ זצוק"ל
רבותי, תמחלו זה לזה!!! זעקת המקובל הרב ניסים פרץ זצוק"ל
tvadminisrael

5 views 23 בספטמבר 2023

כשאתם דופקים על החזה בוידוי ✊ אתם מבינים מה אתם אומרים? הרב ברוך רוזבנלום במוסר נוקב לפני יום כיפור
כשאתם דופקים על החזה בוידוי ✊ אתם מבינים מה אתם אומרים? הרב ברוך רוזבנלום במוסר נוקב לפני יום כיפור
tvadminisrael

5 views 23 בספטמבר 2023

למי הקדוש ברוך הוא לא מוחל בשום אופן ביום כיפור? מפחיד!!! 🫣הרב ברוך רוזנבלום בגילוי מרעיש
למי הקדוש ברוך הוא לא מוחל בשום אופן ביום כיפור? מפחיד!!! 🫣הרב ברוך רוזנבלום בגילוי מרעיש
tvadminisrael

7 views 22 בספטמבר 2023

תפילין בפרהסיה – לא בבית ספרנו? הרב זמיר כהן בעצות זהב להורים מתוסכלים
תפילין בפרהסיה – לא בבית ספרנו? הרב זמיר כהן בעצות זהב להורים מתוסכלים
tvadminisrael

8 views 22 בספטמבר 2023

"צעקתי 'לא לירות!'": הרב יוסף כרמל על הטלית שהצילה במלחמת יום כיפור
"צעקתי 'לא לירות!'": הרב יוסף כרמל על הטלית שהצילה במלחמת יום כיפור
tvadminisrael

10 views 21 בספטמבר 2023

Latest News

תגובות אחרונות

אין תגובות להציג.
Most Viewed Videos
Latest Videos