17 בנובמבר 2023 in ללא קטגוריה

איך גרם יעקב אבינו לעשיו להפסיד את הבכורה ללא יכולת ערעור? 🫰 הרב ברוך רוזנבלום בהברקה מיוחדת

איך גרם יעקב אבינו לעשיו להפסיד את הבכורה ללא יכולת ערעור? 🫰 הרב ברוך רוזנבלום בהברקה מיוחדת

איך גרם יעקב אבינו לעשיו להפסיד את הבכורה ללא יכולת ערעור? 🫰 הרב ברוך רוזנבלום בהברקה מיוחדת #הרבברוךרוזנבלום #haravbaruchrozenblum #פרשת_תולדות

Read more

17 בנובמבר 2023 in ללא קטגוריה

לאחר הטבח בדרום – האם מותר להתנקם בכל ערבי שרואים? – הרב זמיר כהן בהדרכה חשובה – עם כתוביות בעברית

לאחר הטבח בדרום – האם מותר להתנקם בכל ערבי שרואים? – הרב זמיר כהן בהדרכה חשובה – עם כתוביות בעברית

לאחר הטבח בדרום – האם מותר להתנקם בכל ערבי שרואים? – הרב זמיר כהן בהדרכה חשובה #הרבזמירכהן #שאלותותשובות #ערבי

Read more