מה יקרה במלחמת גוג ומגוג? פרשת ויחי תשפ"ד – הרב ראובן אלבז

מה יקרה במלחמת גוג ומגוג? פרשת ויחי תשפ"ד – הרב ראובן אלבז

tvadminisrael אין תגובות

– האדם צריך להודות לקב"ה על כל הטובות אשר גומל עימו בכל עת.
– עם ישראל מוקפים באויבים, שכל רצונם להרע לעם ישראל.
והקב"ה מציל אותנו מידם.
– בכל יהודי נשארת וקיימת בליבו האמונה.

– גוג ומגוג.
– פעם שאל המלך את ר' יהונתן אייבשיץ, לגבי הנבואה שלעתיד לבוא יבואו הגויים ויכבדו את עם ישראל – 'איך יתכן זה הדבר?'
והסביר לו הרב עפ"י מעשה, שלקח 70 תרנגולות גדולים, והכניסם לכלוב עם אפרוח קטן. וביקש להרעיב אותם. לאחר זמן הכניסו אצלם מאכל, וכל התרגולות היו פוצעות אחת את השניה, עד שכולם לבסוף מתו. ואח"כ קם האפרוח הקטן וניגש בשקט לאכול, מאחר ואין מי שיפריעה.
– האמונה של עם ישראל. ההצלה של עם ישראל לעתיד בזכות התורה.
– המלחמה שתהיה לעתיד לבוא.

– חובתינו בתקופה זו. דור 'עקבתא דמשיחא'

– "לך עמי בוא בחדרך" – צריך היהודי להתבונן בדרכיו ולעשות מעשים טובים שיגינו עליו בזמן הצרה.
– גילוי של רבינו בחיי על זמן הגאולה וזמן תחית המתים.
– ההתעוררות שקיימת בתקופה זו אצל עם ישראל, אפילו הרחוקים שבהם.

– להסיר את הקנאה והשנאה אחד כלפי השני.
– פעם הגיע הנכד של הבת של הרב אליישיב, וסיפר שיש משהו ששונא אותו. יעצה לו לתת לו סוכריות ובכך לקנות בחזרה את אהבתו אליו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *