לכבוד התנא רבי מאיר בעל הנס – פרשת בהר תשפ"ד – הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א

לכבוד התנא רבי מאיר בעל הנס – פרשת בהר תשפ"ד – הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א

tvadminisrael אין תגובות

על התנא ר"מ בעל הנס.

– התורה ניתנה לכל אדם, וכל אדם יכול לזכות להיות גדול בתורה (גם ללא זכות אבות).
המעלה הגדולה של הלומדים תורה לשמה. ומעלה גדולה יותר למי שגם מלמדה לאחרים.

– כל הלומד תורה, (גם כשהוא לומד על מנת להיות חכם = לא לשמה), יזכה לדברים הרבה, וסופו ללמוד תורה לשמה.

– לא ירדוף אחר הכבוד. הגר"א כותב שאם אדם נהנה מהכבוד בעולם הזה, מנקים לו בעולם הבא מחלקו.
– הרב אריה לווין, לא הסכים שיקראו לו "רב" . וכשנפטרה אשתו וכתבו על המצבה "אשת הרב", תבע אותם לדין תורה, וסיכם שיכתבו "המתקרא רב".

– ר"מ בעל הנס בן גרים. נין (ויש אומרים נכד) של נרון קיסר. וזכה להתחתן עם בתו של ר' חנניה בן תרדיון.
– מעשה ומתו ב' בניו של ר"מ בשבת, ואשתו סיפרה לו במוצ"ש בחכמה.
– ר"מ היה דורש בליל שבת, ופעם האריך בדרשה, ובעלה שלח אותה לירוק בפניו של ר"מ. וידע זאת ר"מ ועשה בחכמה לגרום לה לירוק בפניו.

– ר' חנניה בן תרדיון מת על קדושת ה'. אבל הצדיקים הנהרגים על קידוש ה' אינם מרגישים את צער המיתה.
– הביאו גופה של בחורה שנלקחה בשבי הערבים ולבסוף נהרגה על קידוש ה', ולמרות שעבר זמן רב מיום הריגתה, נשארה גופתה שלימה.
– סיפור הצלת אחותה של ברוריה אשתו מיד שבי הרומאים. וסגולת "אלה-א דמאיר עננו"

#הרבראובןאלבז #פרשתהשבוע #פרשת_בהר

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *